person holding stomach in pain

Чревна непроходимост (Ileus)

Чревната непроходимост („преплитане на червата”) е тежко коремно заболяване, което изисква спешно или срочно оперативно лечение. По-често заболяването се среща при възрастни болни с тежки съпътстващи заболявания, което е допълнителен проблем. При деца се наблюдава мекониум илеуса и инвагинацията. Първото е болест на новороденото страдащо от муковисцидоза,  а второто – инвагинацията представлява навлизане на един…