1398465208Mexicali Health Care Duodenal Switch03

Бариатричната хирургия понижава риска от инфаркт

Поставянето на стомашен байпас на хора, страдащи от затлъстяване, помага за намаляване на риска от инфаркт или инсулт, сочи ново проучване, публикувано в сп. AmericanMedicalAssociation. За целта на проучването са анализирани данните на 4000 пациента за период от 8 години. 13,2% от пациентите са с поставен стомашен байпас, 68,1% са с гастропластика и 18% са…

sleeve

Бариатрична хирургия за лечение на диабет тип 2

Бариатричната хирургия (БХ) за контрол на диабет тип 2 (ДТ2) при пациентите със затлъстяване бе класифицирана сред 10-те най-значими медицински постижения на 2013 година от американската ClevelandClinic (1). Предлагаме ви кратък преглед на основанията за това признание. Според указанията на Международната диабетна федерация (InternationalDiabetesFederation – IDF), публикувани през 2011 година (2, 3), БХ представлява гастроинтестинални…

helicobacter

НОВ ЧЕТВОРЕН РЕЖИМ СРЕЩУ H. PYLORI

Нов режим, включващ три антибиотика плюс инхибитор на протонната помпа, е силно ефективен срещу Helicobacter pylori при нелекувани пациенти, сочи статия, публикувана в American Journal of Gastroenterology. Четворният режим се състои от levofloxacin, omeprazole, nitazoxanide и doxycycline(LOAD). Авторите докладват много висока честота на ерадикация и на практика пренебрежими странични ефекти. Те посочват, че резистентността към стандартната…

band

ПОСТАВЯНЕТО НА СТОМАШЕН ПРЪСТЕН МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО БЕЛОДРОБНИ УСЛОЖНЕНИЯ

Лекарите, наблюдаващи пациенти с лапароскопски поставен стомашен пръстен (lap band), трябва да са нащрек за късни усложнения, сочи статия, публикувана в Lancet. Лекари от Великобритания описват случай с 49-годишна жена, постъпила в болница по повод 4-месечна история за нощни изпотявания и постоянна продуктивна кашлица. Индексът на телесната маса на пациентката бил 32.6 кг/м2 – при базово…