AdobeStock 203079119

Коремна болка

Абдоминалната болка е често срещан симптом и поставянето на диагноза понякога е изкуство. Честотата й е 1,5% при обикновените доболнични прегледи и около 5% при спешните случаи. Въпреки че най-често тази болка е с добра прогноза, при около 10% от пациентите, приети по спешност, причината е животозастрашаваща и/или налага спешна хирургична интервенция. Острата абдоминална болка…

Съвременно лечение на пептична язва

В American Family Physician бе публикуван обзор на съвременните препоръки за лечение на пептична язва. Най-важните точки са: ерадикация на инфекцията с Helicobacter pylori, стартирането на антисекреторна терапия, за предпочитане с инхибитор на протонната помпа в продължение на 4 седмици. Пациентите с персистиращи симптоми трябва да бъдат подложени на ендоскопия. Пептичната язва е често срещан проблем на…

Barretts Esophagus

Диагноза и лечение на Баретовия хранопровод (Barret’s esophagus)

Баретовият хранопровод е премалигнено състояние и се наблюдава при повечето пациенти с аденокарцином на стомаха и хранопровода. Тези видове рак са свързани с лоша преживяемост, която не надвишава 15-20% на петата година. Рискът от аденикарцином на хранопровода сред пациентите с Баретов езофаг е 30-40 пъти по-висок в сравнение с лицата без това състояние. Прогресията на…

maxresdefault

Нови препоръки за лечение на хронична болка

Американското анестезиологично дружество обнови своите препоръки за лечение на хронична болка. Новите препоръки са дефинирани така, че да улеснят максимално клиницистите, занимаващи се с лечение на болка. Главните цели са оптимизиране на болковия контрол, подобряване на физическото и психосоциално съществуване и ограничаване на страничните ефекти. Обновлението е публикувано в априлския брой на Anesthesiology и се…