Barretts Esophagus

Диагноза и лечение на Баретовия хранопровод (Barret’s esophagus)

Баретовият хранопровод е премалигнено състояние и се наблюдава при повечето пациенти с аденокарцином на стомаха и хранопровода. Тези видове рак са свързани с лоша преживяемост, която не надвишава 15-20% на петата година. Рискът от аденикарцином на хранопровода сред пациентите с Баретов езофаг е 30-40 пъти по-висок в сравнение с лицата без това състояние. Прогресията на…

maxresdefault

Нови препоръки за лечение на хронична болка

Американското анестезиологично дружество обнови своите препоръки за лечение на хронична болка. Новите препоръки са дефинирани така, че да улеснят максимално клиницистите, занимаващи се с лечение на болка. Главните цели са оптимизиране на болковия контрол, подобряване на физическото и психосоциално съществуване и ограничаване на страничните ефекти. Обновлението е публикувано в априлския брой на Anesthesiology и се…

laparoscopic fundoplication

Лапароскопската фундопликация е по-ефективна от медикаментозното лечение

Лапароскопската фундопликация е по-ефективна от фармакологичната терапия – поне в кратко- и средносрочен план, при лечение на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), сочи систематичен обзор, публикуван в Cochrane Database of Systematic Reviews. ГЕРБ е често състояние и засяга близо 20% от пациентите в западните страни с интермитентни heartburn и/или рефлукс. Не е установено дали медикаментозната или…

slide9

Cobiprostone предпазва от индуцирани от нестероидни противовъзпалителни средства стомашни увреждания

Cobiprostone ефективно предпазва от гастроинтестинални увреждания при пациенти, приемащи нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), сочи ново проучване, представено наскоро. Cobiprostone е простон – нов клас препарати, представляващи метаболити на простагландини със специфичен механизъм на действие. Индуцираната от НСПВС токсичност има два компонента: нарушаване на клетъчните бариери, осигуряващи интегритета между клетките, и редукция на мукозния кръвен ток.…