2011 crohns disease

Ремисия при болест на Крон от антибиотик

Антибиотик, използващ се за лечение на чернодробна енцефалопатия и диария на пътуващите, дава обещаващи резултати при лечението на болестта на Крон (БК). Според проучването RETIC-03, rifaximin с удължено интестинално освобождаване води до постигане на ремисия на БК при 62% от пациентите на 12-та седмица. Мултицентрово, двойно-сляпо, рандомизирано и плацебо-контролирано проучване, сравняващо 3 дози rifaximin-EIR (400…

cyrrhosis

Чернодробната цироза – за какво е рисков фактор

Пациентите с цироза имат значително повишен риск не само от хепатоцелуларен карцином, но и от екстрахепатални малигнени заболявания, сочи американско проучване. Според проучването, етиологията на цирозата е основен фактор, определящ раковия риск. Пациентите с хепатит В и С цироза (с или без алкохолна употреба) имат 5-годишен риск от хепатоцелуларен карцином (HCC) от 11.2%. Лицата с…

548a9eb706ee6   rbk tummy doctors 0513 1 s2

Физическо натоварване подобрява състоянието при пациенти със синдрома на раздразненото черво (IBS)

Лицата със синдром на дразнимото черво (IBS) често се повлияват добре от редовното физическо натоварване, сочи клинично проучване. Според проучването, включващо 102 зрели лица, страдащи от това заболяване, редовните физически упражнения водят до значителни подобрения на крампите, раздуването, запека и диарията. Дори и умереното повишаване на активността може да намали и дори да премахне симптомите на IBS. Според…

plastic surgery 1118

Защо хернията трябва да се оперира

Херния (на латински: hernia) представлява излизане на тъкан, органили част от орган през вроден или придобит дефект в мускулната или съединителнотъканната обвивка. Хернията има три части — херниален пръстен, херниален сак и херниално съдържимо. Най-често херния се появява в коремната област. Поради вродена или придобита локална слабост в коремната стена в нея може да се появи отвор, през който мастна тъкан или част от…