omeprazole 03

Продължителната употреба на инхибитори на протонната помпа води до тънкочревна дисбактериоза

При пациенти с гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), дългосрочната употреба на инхибитори на протонната помпа (ИПП) допринася за бактериален свръхрастеж в тънкото черво, сочи проучване. Тънкочревният бактериален свръхрастеж, при който тънкото черво се колонизира от голям брой бактерии, характерни за дебелото черво, води до подуване на корема, диария и други симптоми, обясняват авторите. Те изследвали 450…

pankreas

Нов поглед върху рака на панкреаса

Ракът на панкреаса е един от най-смъртоносните видове рак, като само 5% от пациентите доживяват 5 години след диагнозата. От дълго време се смята, че високият леталитет се дължи на бързия растеж на тумора, но изненадващо проучване сочи точно обратното. Според проучването, панкреасният рак се развива и разпространява значително по-бавно, отколкото се смята. Авторите твърдят…

2011 crohns disease

Ремисия при болест на Крон от антибиотик

Антибиотик, използващ се за лечение на чернодробна енцефалопатия и диария на пътуващите, дава обещаващи резултати при лечението на болестта на Крон (БК). Според проучването RETIC-03, rifaximin с удължено интестинално освобождаване води до постигане на ремисия на БК при 62% от пациентите на 12-та седмица. Мултицентрово, двойно-сляпо, рандомизирано и плацебо-контролирано проучване, сравняващо 3 дози rifaximin-EIR (400…

cyrrhosis

Чернодробната цироза – за какво е рисков фактор

Пациентите с цироза имат значително повишен риск не само от хепатоцелуларен карцином, но и от екстрахепатални малигнени заболявания, сочи американско проучване. Според проучването, етиологията на цирозата е основен фактор, определящ раковия риск. Пациентите с хепатит В и С цироза (с или без алкохолна употреба) имат 5-годишен риск от хепатоцелуларен карцином (HCC) от 11.2%. Лицата с…