laparoscopic fundoplication

Лапароскопската фундопликация е по-ефективна от медикаментозното лечение

Лапароскопската фундопликация е по-ефективна от фармакологичната терапия – поне в кратко- и средносрочен план, при лечение на гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), сочи систематичен обзор, публикуван в Cochrane Database of Systematic Reviews. ГЕРБ е често състояние и засяга близо 20% от пациентите в западните страни с интермитентни heartburn и/или рефлукс. Не е установено дали медикаментозната или…

slide9

Cobiprostone предпазва от индуцирани от нестероидни противовъзпалителни средства стомашни увреждания

Cobiprostone ефективно предпазва от гастроинтестинални увреждания при пациенти, приемащи нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), сочи ново проучване, представено наскоро. Cobiprostone е простон – нов клас препарати, представляващи метаболити на простагландини със специфичен механизъм на действие. Индуцираната от НСПВС токсичност има два компонента: нарушаване на клетъчните бариери, осигуряващи интегритета между клетките, и редукция на мукозния кръвен ток.…

helicobacter 2

Лечение на инфекциите с хеликобактер пилори (H. pylori)

Лечението на инфекцията с H. pylori се провежда с 10 – 14-дневен курс с инхибитор на протонната помпа, clarithromycin и amoxicillin или metronidazole. Друга терапевтична схема включва: инхибитор на протонната помпа, бисмут, тетрациклин (tetracycline) и metronidazole. Частично поради повишаващата се резистентност на H. pylori към кларитромицин, честотата на успеваемост на първия режим е намаляла през…

appendix appendicitis

Съвременно лечение при апендицит – лапароскопия

Лапароскопската апендектомия (отстраняването на червеобразния израстък) е метод на хирургично лечение на възпалението на апендикса. Първата такава лапароскопска операция е извършена от гинеколога Д-р Карл Сем в Германия през 1983г. Лапароскопията като метод на лечение придобива все по-голяма популярност и у нас, като за някои болници в страната е рутинна операция.       Неподходящи…