Нов поглед върху рака на панкреаса

Ракът на панкреаса е един от най-смъртоносните видове рак, като само 5% от пациентите доживяват 5 години след диагнозата. От дълго време се смята, че високият леталитет се дължи на бързия растеж на тумора, но изненадващо проучване сочи точно обратното. Според проучването, панкреасният рак се развива и разпространява значително по-бавно, отколкото се смята. Авторите твърдят…

Чернодробната цироза – за какво е рисков фактор

Пациентите с цироза имат значително повишен риск не само от хепатоцелуларен карцином, но и от екстрахепатални малигнени заболявания, сочи американско проучване. Според проучването, етиологията на цирозата е основен фактор, определящ раковия риск. Пациентите с хепатит В и С цироза (с или без алкохолна употреба) имат 5-годишен риск от хепатоцелуларен карцином (HCC) от 11.2%. Лицата с…