laparascopic cholecystectomy

Консенсус за лечение на жлъчнокаменната болест и възпалението на жлъчния мехур

Консенсусът е обсъден и приет през 1992 г. в САЩ от хирурзи, ендоскописти, хепатолози, гастроентеролози, радиолози, епидемиолози и др. Той приема следните заключения: Огромната част от пациентите с жлъчни камъни трябва да бъдат лекувани. В сравнение с откритата холецистектомия, лапароскопската оси­гурява безопасно и ефикасно лечение за пациентите с проявена жлъчнокаменна симптоматика. Към пациенти, неподходящи за…