Нов поглед върху рака на панкреаса

Ракът на панкреаса е един от най-смъртоносните видове рак, като само 5% от пациентите доживяват 5 години след диагнозата. От дълго време се смята, че високият леталитет се дължи на бързия растеж на тумора, но изненадващо проучване сочи точно обратното. Според проучването, панкреасният рак се развива и разпространява значително по-бавно, отколкото се смята. Авторите твърдят…

Ремисия при болест на Крон от антибиотик

Антибиотик, използващ се за лечение на чернодробна енцефалопатия и диария на пътуващите, дава обещаващи резултати при лечението на болестта на Крон (БК). Според проучването RETIC-03, rifaximin с удължено интестинално освобождаване води до постигане на ремисия на БК при 62% от пациентите на 12-та седмица. Мултицентрово, двойно-сляпо, рандомизирано и плацебо-контролирано проучване, сравняващо 3 дози rifaximin-EIR (400…

Чернодробната цироза – за какво е рисков фактор

Пациентите с цироза имат значително повишен риск не само от хепатоцелуларен карцином, но и от екстрахепатални малигнени заболявания, сочи американско проучване. Според проучването, етиологията на цирозата е основен фактор, определящ раковия риск. Пациентите с хепатит В и С цироза (с или без алкохолна употреба) имат 5-годишен риск от хепатоцелуларен карцином (HCC) от 11.2%. Лицата с…

Физическо натоварване подобрява състоянието при пациенти със синдрома на раздразненото черво (IBS)

Лицата със синдром на дразнимото черво (IBS) често се повлияват добре от редовното физическо натоварване, сочи клинично проучване. Според проучването, включващо 102 зрели лица, страдащи от това заболяване, редовните физически упражнения водят до значителни подобрения на крампите, раздуването, запека и диарията. Дори и умереното повишаване на активността може да намали и дори да премахне симптомите на IBS. Според…