Eвропейско ръководство по бариатрична хирургия

Въведение Терминът „globesity“ описва в световен мащаб епидемията от глобално затлъстпване, която в момента засяга както развитите, така и развиващите се страни. През 2008 г., по данни на Световната здравна организация (WHO), 1,4 милиарда възрастни над 20-годишна възраст са били с наднормено тегло при наличието на около 500 милиона възрастни в целия свят, които са…

Бариатричната хирургия понижава риска от инфаркт

Поставянето на стомашен байпас на хора, страдащи от затлъстяване, помага за намаляване на риска от инфаркт или инсулт, сочи ново проучване, публикувано в сп. AmericanMedicalAssociation. За целта на проучването са анализирани данните на 4000 пациента за период от 8 години. 13,2% от пациентите са с поставен стомашен байпас, 68,1% са с гастропластика и 18% са…

Бариатрична хирургия за лечение на диабет тип 2

Бариатричната хирургия (БХ) за контрол на диабет тип 2 (ДТ2) при пациентите със затлъстяване бе класифицирана сред 10-те най-значими медицински постижения на 2013 година от американската ClevelandClinic (1). Предлагаме ви кратък преглед на основанията за това признание. Според указанията на Международната диабетна федерация (InternationalDiabetesFederation – IDF), публикувани през 2011 година (2, 3), БХ представлява гастроинтестинални…

НОВ ЧЕТВОРЕН РЕЖИМ СРЕЩУ H. PYLORI

Нов режим, включващ три антибиотика плюс инхибитор на протонната помпа, е силно ефективен срещу Helicobacter pylori при нелекувани пациенти, сочи статия, публикувана в American Journal of Gastroenterology. Четворният режим се състои от levofloxacin, omeprazole, nitazoxanide и doxycycline(LOAD). Авторите докладват много висока честота на ерадикация и на практика пренебрежими странични ефекти. Те посочват, че резистентността към стандартната…