НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 2

Захарен диабет тип 2 се счита за едно от най-разпространените заболявания в глобален мащаб, според данни от 2010 с честота 6.4% сред населението на възраст 20 – 79, с тенденция за увеличаване до 7.7% до 2030 и с честота на диабет – 9.6% и предиабет – 3.7% от населението в България, според проучване на Българското…