zuckerfrei

Метаболитна хирургия: промяна в парадигмата за лечение на захарен диабет тип 2

Затлъстяването и захарния диабет тип 2 (ЗД2) станаха едни от най-големите проблеми на съвременното общество в последните години. Въпреки промени в начина на живот и диетичния режим на болните, както и въвеждането на различни антидиабетни медикаменти, контрола на диабета, съчетан със затлъстяване, е все още труден и в някои случаи не съвсем успешен. Метаболитната хирургия…