s

Бариатричната хирургия е решението при болестното затлъстяване

Д-р Росен Тушев завършва медицина през 1996 г. в Медицински Университет – София и започва работа като хирург в IV Хирургична Клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”. През 2009 г. става част от екипа на Болница „Вита“, а от 2013 г. e Началник отделение по Обща и Лапароскопска хирургия, като ръководи и обособения към отделението…