Лечение на затлъстяването и диабет тип 2 с хирургични методи

– Д-р Тушев, какво представлява бариатричната хирургия? – Бариатричната хирургия е хирургично лечение на болестното затлъстяване. Тези процедури са все още малко познати у нас, но това е бъдещето при борбата със затлъстяването и диабет тип 2. Има определени показатели, които подсказват, че на пациента трябва да се приложи тази хирургия. Бариатричната хирургия се прилага…