zuckerfrei

Метаболитна хирургия: промяна в парадигмата за лечение на захарен диабет тип 2

Затлъстяването и захарния диабет тип 2 (ЗД2) станаха едни от най-големите проблеми на съвременното общество в последните години. Въпреки промени в начина на живот и диетичния режим на болните, както и въвеждането на различни антидиабетни медикаменти, контрола на диабета, съчетан със затлъстяване, е все още труден и в някои случаи не съвсем успешен. Метаболитната хирургия…

Вижте още
a doctor writing the word diabetes

Метаболитна хирургия: Ефикасно решение или последна възможност

През юни 2016, Diabetes Care публикуваха препоръки за метаболитната хирургия, превръщайки я във важен метод за лечение на пациенти със захарен диабет тип 2. Тези гайдлайни са разработени и ратифицирани от Американската Диабетна Асоциация (АДА), Международната Диабетна Федерация, „Diabetes UK”, Китайската Диабетна Асоциация, „Diabetes India”, както и към момента на публикуването са били официално одобрени…

Вижте още
sladkor

НОВ МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДИАБЕТ ТИП 2

Захарен диабет тип 2 се счита за едно от най-разпространените заболявания в глобален мащаб, според данни от 2010 с честота 6.4% сред населението на възраст 20 – 79, с тенденция за увеличаване до 7.7% до 2030 и с честота на диабет – 9.6% и предиабет – 3.7% от населението в България, според проучване на Българското…

Вижте още