Диагноза и лечение на Баретовия хранопровод (Barret’s esophagus)