Д-р Тушев завършва Медицина през 1996 година в Медицински Университет – София и  започва работа като хирург в ІV Хирургична Клиника на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, където работи до 2015г. През 2009 година става част от екипа на Болница „Вита“, а от 2013 година e Началник отделение по Обща и Лапароскопска хирургия, като ръководи и обособения към отделението специализиран „Вита Херния Център“.
Той е хирург с дългогодишен стаж и опит в общата и коремната хирургия,като трайните му интереси са в областта на миниинвазивната хирургия – лапароскопия.

Извършва първите за мащабите на Болница “Пирогов” лапароскопски операции при перфорирала пептична язва, пъпна херния, първата органосъхраняваща операция при травматично разкъсване на далака, както и в колектив първите лапароскопски операции при апендицит, слабинни и диафрагмални хернии и гастроезофагеална рефлуксна болест /ГЕРБ/.

Специализирал е в областите на лапароскопската, дебелочревната, жлъчно-чернодробната хирургия.

Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu

(ХИРУРГЪТ РАБОТИ ПЪРВО С УМА И ОЧИТЕ, А СЛЕД ТОВА С НОЖА В РЪКА)

 Д-Р ТУШЕВ Е ЧЛЕН НА:

  • Български Лекарски Съюз (БЛС)
  • Българско Хирургично Дружество (БХД)
  • European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
  • Society of American Gastrointestinal and laparoscopic Surgeons (SAGES)
  • Croatian Society for Endoscopic Surgery (CSES)
  • European Hernia Society (EHS-GREPA)
  • World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS)
  • International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO)
  • Съучредител на Българската Асоциация за Лечение на Раните