Специализации

1996 г. Висше образование МУ-София
1997 г. Лапароскопска хирургия МУ-София
2000 г. Лапароскопска хирургия – МФ на Университета в гр. Загреб – Хърватия под ръководството на проф. Зоран Чала
2001 г. Придобита специалност по Хирургия
2002 г. Хирургия на щитовидната жлеза, МУ-София
2003 г. Колоректална хирургия-МУ-София
2004 г. Хирургични заболявания на гърдата, МУ-София
2005 г. Жлъчно-чернодробна хирургия МУ-София
2010 г. Сертификат за работа със системата, V.A.C. Therapy System, KCI, USA, за лечение на рани и мениджмънт на „отворения корем“
2012 г. Workshop in Advanced Laparoscopic Surgery – Prof. Giovanni Dapri
2013 г. Призната правоспособност по конвенционална и интервенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия I-во и II- ро ниво
2014 г.  Специализация по Бариатрична хирургия, Болница Хиршланден, Цюрих, Швейцария
2014 г. Лапароскопска хирургия на черния дроб – Професор Сойер, Словения
2015 г.   Специализация по бариатрична хирургия (Master Class), Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия
2016 г. Бариатрична и метаболитна хирургия, Букурещ, Професор Каталин Купеску
2016 г. Лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво. Медицински университет Риека, Хърватска
2017 г. Специализация по лазерна проктология, Болница Мериен, Витен, Германия
2018 г. Лапароскопска хирургия на херниите (Master Class), Болница Енри Дюнан, Атина, Гърция
2018 г. Бронзов сертификат за MGB (мини байпас), Dr Robert Rutletge, Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия
2023 г. Статус на лауреат в гр. София от Орли Здраве 2023
Автор и съавтор на публикации и съобщения в научния периодичен печат и хирургични форуми на теми от спешната и коремната хирургия

Сертификати