Специализации

1996 г. Висше образование МУ-София
1997 г. Лапароскопска хирургия МУ-София
2000 г. Лапароскопска хирургия – МФ на Университета в гр. Загреб – Хърватия под ръководството на проф. Зоран Чала
2001 г. Придобита специалност по Хирургия
2002 г. Хирургия на щитовидната жлеза, МУ-София
2003 г. Колоректална хирургия-МУ-София
2004 г. Хирургични заболявания на гърдата, МУ-София
2005 г. Жлъчно-чернодробна хирургия МУ-София
2010 г. Сертификат за работа със системата, V.A.C. Therapy System, KCI, USA, за лечение на рани и мениджмънт на “отворения корем”
2012 г. Workshop in Advanced Laparoscopic Surgery – Prof. Giovanni Dapri
2013 г. Призната правоспособност по конвенционална и интервенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия I-во и II- ро ниво
2014 г.  Специализация по Бариатрична хирургия, Болница Хиршланден, Цюрих, Швейцария
2014 г. Лапароскопска хирургия на черния дроб – Професор Сойер, Словения
2015 г.   Специализация по бариатрична хирургия (Master Class), Болница Заксенхаузен, Франкфурт, Германия
2016 г. Бариатрична и метаболитна хирургия, Букурещ, Професор Каталин Купеску
2016 г. Лапароскопска хирургия на дебелото и правото черво. Медицински университет Риека, Хърватска
2017 г. Специализация по лазерна проктология, Болница Мериен, Витен, Германия
2018 г. Лапароскопска хирургия на херниите (Master Class), Болница Енри Дюнан, Атина, Гърция
Автор и съавтор на публикации и съобщения в научния периодичен печат и хирургични форуми на теми от спешната и коремната хирургия

Сертификати